Kocaer Çelik A.Ş. Temettü Tutarını Artırdı

Kocaer Çelik A.Ş. (KCAER) 2024 Temettü Tutarını Artırdı

Kocaer Genel Kurulda verilen önerge doğrultusunda nakit ve bedelsiz kar payı tutarının değiştirilerek kabul edildi. Yaklaşık 0,13-TL net temettü ödemesi tutarı artırılarak yaklaşık 0,27-TL olarak değiştirildi. Nakit kâr payı dağıtımının 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması genel kurulda kabul edildi.  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı ise %39,43965 olarak güncellendi.

 

“Şirketimizin, 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 1.186.704.182 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.098.380.448 TL tutara, 2023 yılı içerisinde yapılan 3.081.160 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.101.461.608 TL Dağıtılabilir Net Dönem karının %41.70 oranında; 100.000.000 TL nakit, 359.343.365 TL sermaye ilave edilmek suretiyle pay olmak üzere toplam 459.343.365 TL’nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına, nakit kar payı ödemesinin en geç 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmasına karar verilmişti.

Şirketimizin 27.05.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinde 100.000.000 TL olarak yer alan nakit kar payı tutarının 200.000.000 TL olarak ve 359.343.365 TL olarak yer alan bedelsiz kar payı tutarının ise 259.343.365 TL olarak kar dağıtımına ilişkin teklifin değiştirilerek kabul edilmesi, işbu kapsamda Şirket ortaklarımıza net dönem kârından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Nakit Temettü Tutarı olan 200.000.000 TL tutarın ortaklara dağıtılması ve nakit kâr payı dağıtımının 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”KAP

 

*https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291405

**Sitede yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilerde rakam hatası olabilir KAP açıklaması esas alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir