CPU

Teknoloji Katılım Fonu (CPU)

Teknoloji Katılım Fonu

2024 Ocak Fon Dağılımı

2024 Şubat Fon Dağılımı

2024 Mart Fon Dağılımı

Strateji:

Fon’un ana yatırım stratejisi olarak; katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)’nde ve yerli tarafta  BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)’nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır.  Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır.

Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da  dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Neden Tercih Edilmeli:

Ağırlıklı olarak Teknoloji temalı katılım temalı finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar..
 GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)’nde ve yerli tarafta  BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)’nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.
30.04.2024 tarihine kadar alınan fon paylarından elde edilen kazançlarda %0 stopaj avantajı sunar.

Kimler Tercih Etmeli:

Risk iştahı yüksek,
Katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla Ağırlıklı olarak teknoloji temalarına yatırım yapan enstrümanları barındıran yatırım araçlarını portföyüne dahil etmek isteyen ve bunu profesyonel fon yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen,
Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açışıyla düşünebilen yatırımcılar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: GICS (Global Industry Classification Standard), BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) (ETF)
Maksimum %20: diğer para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2

Karşılaştırma Ölçütü:

%60 NASDAQ – 100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi
%30 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)
%10 BIST – KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

TEFAS İşlem Durumu:

İşlem görüyor.

Önerilen Vade:

Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

– Aylık Fon Bülteni

– İçtüzük

– Yatırımcı Bilgi Formu

– İzahname

– Performans Sunum Raporları

– Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu ‘ndan ulaşabilirsiniz .

*bilgiler https://www.aktifportfoy.com.tr/fon/CPU adresinden alınmıştır