Astor Enerji (ASTOR) Temettü Tutarı Belli Oldu

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) 2024 Temettü Tutarı Belli Oldu

 

ASTOR 2023 yılında  yaklaşık olarak  4.598.326.000-TL net kar elde etti. Elde ettiği tutarın 1.186.057.517,28-TL kısmını 998.000.000  adet hisse için dağıtacak. 2023 yılında elde ettiği kardan Hisse başı 1,1884343-TL (Yaklaşık 1,18-TL) net temettü ödemesi yapılacak. 31.07.2024 tarihinde temettü dağıtımı yapılacak ve temettü miktarı düşülerek  işlem görecek. (KAP)

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 4.598.326.879 TL “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 06.05.2024 tarih ve 2024/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi Genel Kurul’da pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulacaktır.”*KAP

*https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282495

*Sitede yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilerde rakam hatası olabilir KAP açıklaması esas alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir